• Hãng sản xuất
  • Hotline
    • Không có sản phẩm nào.
  • Showing all 7 results

  • Filter
6,100,000

500pcs/ toàn cầu

Sản phẩm bao gồm:
+ 1 x ReBuilder GT-99A Scrape
+ 1 x ReBuilder GT-99B Mixer Truck
+ 1 x ReBuilder GT-99C Navvy
+ 1 x ReBuilder GT-99D Bulldozer
+ 1 x ReBuilder GT-99E Dump Truck
+ 1 x ReBuilder GT-99F Crane
+ 1 x Bonus Mouse Pad
+ 1 x Bonus ReBuilder Upgrade Kit
+ Combiner Parts & Weapons
+ Chất liệu: ABS, PVC.