• Hãng sản xuất
  • Hotline
    • Không có sản phẩm nào.
  • Showing all 18 results

  • Filter
HẾT HÀNG
1,400,000

Sản phẩm bao gồm:
+ 2 figure cao  9CM/3.6″ size legends có thể chuyển đổi từ dạng robot sang dạng xe thể thao F1 (ngược lại).
+ Phụ kiện, vũ khí kết hợp đi kèm.
+ Chất liêu: ABS, PVC.
*** Có thể kết hợp với 3 bộ khác trong team Spirits of the DEC để được dạng hoàn chỉnh ***

HẾT HÀNG
1,300,000

Sản phẩm bao gồm:
+ 1 figure có thể chuyển đổi từ dạng robot sang dạng xe (ngược lại).
+ Trailer/Armor
+ Rifle A x1
+ Rifle Bx1
+ Hand Gun x2
+ Double Barreled Back Cannon x1
+ Sword x1
+ Axe x1
+ 1 x Instruction Sheet.
+ Chất liêu: ABS, PVC.

HẾT HÀNG
3,400,000

Sản phẩm bao gồm:
+ War Giant Catastrophe Figure: Bazooka-hound – War Jeep Figure
+ War Giant Catastrophe Figure: Armor Boar – War Tank Figure
+ War Giant Catastrophe Figure: Booster Spear – War Plane Figure
+ War Giant Catastrophe Figure: Spin Vulture – War Helicopter Figure
+ War Giant Catastrophe Figure: Cannon Chariot – War truck Figure
+ Phụ kiện kết hợp đi kèm (tay, chân)
+ Chất liêu: ABS, PVC.