• Hãng sản xuất
  • Hotline
    • Không có sản phẩm nào.
  • Showing 1–18 of 174 results

  • Filter
1,850,000

Sản phẩm bao gồm:
+ 1 figure cao hơn ~18cm có thể biến dạng từ robot sang xe công trình (ngược lại).
+ Chất liệu: PVC, ABS.
*** DS-04 SMASH (Long Haul) là 1 trong 8 thành viên trong team có thể kết hợp để tạo thành Desvatator trong Transformers movie Revenge Of The Fallen (ROTF) ***

1 2 10