• Hãng sản xuất
  • Hotline
    • Không có sản phẩm nào.
  • Showing all 5 results

  • Filter
5,550,000

Dự kiến ra hàng: Quý 4/2019

Sản phẩm bao gồm:
+ 1 robot cao khoảng 10 inches /27 cm được cấp phép sử dụng hình ảnh chính hãng của Hasbro và Takara Tomy.
+ 53 khớp nối, cử động linh hoạt.
+ Có led ở mắt.
+ Phụ kiện (đầu, tay, vũ khí) và base đi kèm
+ Chất liệu: ABS, PVC, Metal part.
+ Loại pin sử dụng: AG-13 x 4 (không bao gồm pin trong sản phẩm).

PRE-ORDER
2,000,000

GIÁ TRÊN LÀ PRE ORDER – CHƯA PHẢI GIÁ FINAL
Sản phẩm bao gồm:
+ 1 robot cao khoảng 19″ /38.1CM được cấp phép sử dụng hình ảnh chính hãng của Hasbro.
+ 78 khớp nối.
+ Có led.
+ Phụ kiện đi kèm.
+ Chất liệu: ABS, PVC, POM, nam châm.
+ Loại pin sử dụng: AG-13 x 4 (không bao gồm pin trong sản phẩm).

PRE-ORDER
4,950,000

Dự kiến phát hành: Quý 3-4/2020

Sản phẩm bao gồm:
+ Soundwave figure cao 11.2 inches được cấp phép sử dụng hình ảnh chính hãng của Hasbro và Takara Tomy.
+ 1 x Soundwave Figure
+ 1 x Ravage Figure
+ 1 x Sonic Cannon
+ 4 x Pair of Hands
+ 1 x Left Command Hand
+ 1 x Figure Base
+ Chất liệu: ABS, PVC, POM, ZINC ALLOY
+ Loại pin sử dụng: AG-13 x 4 (không bao gồm pin trong sản phẩm).