• Hãng sản xuất
  • Hotline
    • Không có sản phẩm nào.
  • Showing all 5 results

  • Filter
5,550,000

Dự kiến ra hàng: Quý 4/2019

Sản phẩm bao gồm:
+ 1 robot cao khoảng 10 inches /27 cm được cấp phép sử dụng hình ảnh chính hãng của Hasbro và Takara Tomy.
+ 53 khớp nối, cử động linh hoạt.
+ Có led ở mắt.
+ Phụ kiện (đầu, tay, vũ khí) và base đi kèm
+ Chất liệu: ABS, PVC, Metal part.
+ Loại pin sử dụng: AG-13 x 4 (không bao gồm pin trong sản phẩm).

PRE-ORDER
4,950,000

Dự kiến phát hành: Quý 3-4/2020

Sản phẩm bao gồm:
+ Soundwave figure cao 11.2 inches được cấp phép sử dụng hình ảnh chính hãng của Hasbro và Takara Tomy.
+ 1 x Soundwave Figure
+ 1 x Ravage Figure
+ 1 x Sonic Cannon
+ 4 x Pair of Hands
+ 1 x Left Command Hand
+ 1 x Figure Base
+ Chất liệu: ABS, PVC, POM, ZINC ALLOY
+ Loại pin sử dụng: AG-13 x 4 (không bao gồm pin trong sản phẩm).

10,500,000

Sản phẩm bao gồm:
+ Interchangeable Head with Battlemask and Standard Head
+ Interchangeable Right Arm with Stinger Blaster and Standard Right Arm
+ Interchangeable Folded and Opened Back Wings
+ Detachable Stinger Sword
+ Articulated Hands
+ Total of 4 pairs of interchangeable eyebrows parts (normal eyebrows x 1pair, angry eyebrows x 1 pair, sad eyebrows x 1 pair, squinting eyebrows x 1pair)
+ Chất liệu: ABS, PVC, POM, ZINC ALLOY, FULL METAL FRAME
+ Loại pin sử dụng: AG-13 x 10 (không bao gồm pin trong sản phẩm).